Privacy verklaring DCD Europe Laatste update: 17 mei 2019

Dit is de privacyverklaring DCD Europe, hierna te noemen DCD is gevestigd in Duiven en Eindhoven, respectievelijk aan de Nieuwgraaf 50 in Duiven en aan de Esp 210 in Eindhoven. DCD is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt. Als je wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kun je dat lezen in onze cookieverklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van DCD. 

Wat is het algemene privacy beleid van DCD?

 • DCD respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.dcdeurope.com, van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • DCD stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • DCD deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • DCD is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt DCD altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

DCD verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat in een van haar vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
 • de website van DCD bezoekt;
 • een zakelijke relatie met DCD hebt;
 • solliciteert bij DCD.

 

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Daarnaast verzamelen we ook jouw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?

DCD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie. We gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is;
 • Om je te informeren over onze dienstverlening. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren of om contact met je op te nemen in voor jou relevante WhatsApp-groepen.
 • Het voeren van acquisitie, met als doel om DCD onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 • Het uitvoeren van contracten. Als je klant of leverancier bent van DCD dan verwerken wij jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 • Het uitvoeren van een kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Bij een Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 • Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 • Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken en enquêtes. Ook gebruiken we je gegevens voor algemeen marktonderzoek.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als je DCD toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt DCD?

DCD verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 • Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren
  Aankoopgegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten. We gebruiken jouw aankoopgegevens ook voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal voor jou geselecteerde producten en of diensten onder je aandacht te brengen. We houden jouw aankoopgedrag bij in onze klantendatabase en kunnen jou aan de hand daarvan gerichte aanbiedingen doen of gerichte mails sturen. Mits je daarvoor toestemming hebt gegeven, kun je van DCD ook online gerichte aanbiedingen ontvangen of advertenties te zien krijgen die op jouw voorkeuren zijn afgestemd. DCD en derde partijen plaatsen hiervoor cookies. Door middel van deze cookies en pixels verzamelen wij en/of de derde partijen de volgende gegevens:
 1. (een deel van jouw) IP-adres;
 2. technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm;
 3. vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen;
 4. wanneer en hoe lang je onze website gebruikt/bezoekt;
 5. of je gebruikt maakt van de functionaliteit van onze website;
 6. welke pagina’s je bezoekt binnen onze website;
 7. jouw surfgedrag buiten onze website om.
 • Anonieme en statistische klantonderzoeken
  Wij hechten veel waarde aan jouw mening als klant. Daarom nodigen wij onze klanten regelmatig uit om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvang je een vragenlijst per e-mail of vragen we je in de vragen in de winkel direct te beantwoorden. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze service te verbeteren
 • Persoonlijk klantonderzoek (NPS)
  Naast algemene onderzoeken, vragen wij onze klanten ook deel te nemen aan een meer persoonlijk klantonderzoek, NPS. Deelname hieraan is vrijwillig. Als je deelneemt, verwerken we de volgende gegevens:
 1. naam;
 2. bedrijfsnaam;
 3. positie in het bedrijf,
 4. geslacht;
 5. de door jou gekozen taal;
 6. contactgegevens (e-mailadres/telefoonnummer/postadres)
 7. pasnummer;
 8. klant- en kaarthoudersegment en categorisering;
 9. transactiegegevens;
 10. de door jou gegeven antwoorden. Alle antwoorden en feedback die je geeft, zijn te herleiden naar jou als persoon. Je kunt zelf een (aanvullend) telefoonnummer achterlaten waarop we je kunnen bereiken voor toelichting op jouw feedback. De gegevens die wij via NPS over je verzamelen, gebruiken we alleen om onze diensten te verbeteren.
 • Inkoop / leveranciers
  DCD verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die DCD verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
 • Sollicitaties
  Als je bij DCD solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:
 1. Naam en adresgegevens;
 2. e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 3. geboortegegevens/leeftijd;
 4. geslacht;
 5. Curriculum vitae (CV);
 6. Informatie over opleiding, stages en werkervaring
 7. gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments;
 8. gegevens over beschikbaarheid;
 9. andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de
 10. beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, oa. Referenties; getuigschriften;  nationaliteit en werkvergunning;
 11. overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.   

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie, onze recruiters en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. DCD gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

DCD bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? 

Delen we jouw gegevens?

DCD is een Nederlandse onderneming die internationaal opereert. Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van DCD of haar IT service providers. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, email- en postverwerkers. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden. Wanneer wij jouw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen. DCD verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt DCD jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 1. We beveiligen onze website met een TSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden; Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 2. Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authenticatie;
 3. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 4. Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding;
 5. We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DCD. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dcdeurope.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan jouw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacy beleid van DCD wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.dcdeurope.com Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2019.