Industrialization

Serieproductie stelt andere eisen dan de productie van een prototype of een kleine hoeveelheid producten. DCD levert een compleet pakket diensten dat de overgang van prototypes naar productie in goede banen leidt. Samen met u zorgen we ervoor dat de goede keuzes gemaakt worden.

Bij de productie van series moet ieder product hetzelfde zijn, niet alleen functioneel, maar ook qua kwaliteit en afwerkingsniveau. Dat stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid. Van de machines, de hulpmiddelen, de processen, de materialen. DCD analyseert en regelt dit voor u. We maken een keuze voor toeleveranciers en ontwikkelen diverse productiescenario’s die u helpen om de juiste keuzes te maken. Uiteraard speelt kostenbeheersing ook in dit proces een zeer belangrijke rol.

Onze services

  • Industrialization and ramp up scenario’s
  • DFM and DFA analyses
  • Cost engineering
  • Design optimization
  • Outsourcing roadmaps for moulds, dies and components
  • Supplier selection and technical audit support

Industrialization