Software

Embedded Software is steeds belangrijker in nieuwe producten. Met name slimme software zorgt ervoor dat er meer functionaliteit uit uw product gehaald kan worden. DCD zorgt ervoor dat deze software werkend en betrouwbaar in uw product wordt geladen en uitvoerig getest is alvorens uw product onze productielocatie verlaat. DCD verzorgt ook eventuele updates van software in het veld.

 

Software